Taş Kırma (ESWT-ESWL)

ESWL - Taş Kırma Uygulaması

Hastanemizde böbrek taşlarının tedavisinde son teknoloji olan ESWL cihazı kullanılarak, anestezi uygulamadan ağrısız, sancısız tedavi olanağı sunulmaktadır. ESWL adı verilen cihaz vücut dışından taşın olduğu bölgeye "sadme dalgaları" göndererek taşlara ulaşır ve bu dalgalar yardımıyla taşları kırar.

Böbrek taşı kırma cihazı son derece gelişmiş olup, 4. jenerasyon taş kırma cihazıdır. Bu cihazın özelliği hem ultrasonik hem filoroskopik görüntüleme sistemlerine sahip olmasıdır. Bunun yanında da 3 ayrı odak özelliği ile son derece etkili ve güvenli bir cihazdır. Özellikle normal röntgende görülmeyen opak taşlar ile çocuk hastalarda ultrasonik görüntüleme sistemi ile seans esnasında taşı görerek sadece tasa müdahale ile etkili bir tedavi olanağı sunmaktadır. Taş kırma cihazı olan ESWL( extracorporeal shock wave lithotripsy) vücut dışından ses dalgaları göndererek böbrek taşına ulaşır ve onları kırarak küçük parçalara ayırır, küçük parçalara ayrılan taslar idrar yoluyla vücuttan atılır.

eswl uygulaması

Tedavi sırasında hasta ağrı ve sancı duymamaktadır. Bu yüzden tedavi esnasında herhangi bir ağrı kesici ilaç verilmez. Tedaviler ortalama 3 seans sürmektedir. Bu seanslar taşın büyüklüğüne ve yerine göre değişir. Bu tedavi yöntemi 2 cm den küçük taşlar icin uygulanmaktadır. Eğer taş 2 cm' den büyük ise, bu tür taşlarda endoskopik veya açık cerrahi yöntemleri tercih edilir. Bu cihazın başarı oranı, böbrek taşlarında (%80-85) Üreter (idrar yolu) taşlarında (% 85-90), alt üreter taşlarında ise ( %75-80) dir. Seanslar yaklaşık 30 dk sürer ve işlem sonrasında hasta hemen normal hayatına dönebilir. Sadece kırılan taşlar vücuttan idrar yoluyla atılırken ağrı gelişebilir. Böyle durumlarda hastaya ağrı kesici ve gerekli tedaviler (örneğin sıcak uygulama,egzersiz) verilebilir. Her iki seans arası ortalama 2 veya 3 gündür.

Aynı zamanda bu cihaz tenisçi dirseği, topuk dikeni ve tükürük bezi taşları olarak bilinen vakalarda da kullanılmaktadır.

Böbrek taşı, kristallerden oluşmuş, yüzeyi pürtüklü ya da düz sivri, genellikle 1-1,5 cm civarındadır. Sert pirinç tanesinden böbreğin içini tamamen saracak (yaklaşık 7cm). kadar büyük olabilir.

BÖBREK TAŞLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

Taşın günümüz de tam olarak oluş nedeni bilinmemektedir. Taşın oluşmasında idrarın süperstüre (doygun) olup kristalize olması, idrarda inhibitör maddelerinin (kristallerin bir araya gelmesini engelleyen maddeler: sitrat, pirofosfat..gibi) miktarının az olması ve idrarda yoğunlaşan kristallerin birleşerek çökmesi etkilidir.

BÖBREK TAŞI KİMLERDE ÇOK GÖRÜLÜR?

 • Ailesinde ve yakın arabalarında böbrek taşı olanlarda(genetik),
 • 20-40 yaş arasında olanlarda(erkekte 3/2 daha fazla)
 • Devamlı ilaç alanlarda (diüretik, antiasit, tiroid hormonu),
 • Tek böbreği olanlarda,
 • Az su içenlerde, sıcak ortamda yaşayanlarda, az hareket ve bol proteinli kalorili, az lifli beslenen kişilerde,
 • Gut ,hiperparatroidizmde ,İleostomili hastalarda, (örneğin Crohn's hastalığı) bir çok metabolik hastalıkta .

Hastaların büyük bir kısmında belirgin bir neden bulunamamaktadır.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek taşlarının %90'nı 4 mm'nin altındadır. Hafif ya da şiddetli ağrıyla veya hiç belirti vermeden kendiliğinden düşebilir. Tedavi gerektiren taşlar, bütün taş olguları içinde sadece % 10'dur. Bunlar klinik şikayetlerle ortaya çıkabileceği gibi, tesadüfen muayene esnasında da ortaya çıkabilir.

 • Şiddetli belden başlayıp kasıklara yayılan ağrı
 • Bulantı kusma
 • Karında gaz, şişkinlik
 • idrarda kanama, sık idrar yapma isteği

BÖBREK TAŞINDA TANI NASIL KONUR?

Genellikle taşlar sesizdir, böbrek içinde kalikslerde duran taşlar klinik belirti vermez. Böbrek pelvisinde ve üretere (idrar yoluna) taş düşerse idrar yolunu tıkar. Ani spazm, ağrı ve kanamaya neden olur. Tanı genelde radyolojik muayene ile konulmaktadır ( Röntgen, ultrasonografi).

Bazen bilgisayarlı kesityazar ya da MR da gerekebilir.

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ

Böbrek içindeki taşlar, genellikle sessizdir. Eğer klinik şikâyet ve böbrek dokusuna zarar vermiyorsa, takip edilebilir. Tespit edilen taş, 4mm'denküçükse genelde kendiliğinden düşer. Daha büyük taşlara ise tedavi gerekir:

Medikal tedavi: Analjezik antibiyotik verilebilir.

ESWL (Vücut dışından ses dalgalarıyla taşı kırma):

Son derecede kolay ve konforlu bir tedavidir. Taşlar ses dalgalarıyla kırılarak küçük parçalara ayrılır ve idrar kanalından vücut dışına atılır. Genellikle bu yöntemle 2.5 cm'den küçük taşlar %85-90 başarıyla tedavi edilmektedir.Bu tedavinin komplikasyonlarında taşlar kırılmayabilir, kırılan parçalar birikerek kum veya taş yolu oluşturabilir, enfeksiyon gelişebilir.ancak nadir görülür. Genellikle hastaya sorun çıkarmayan en yaygın kullanılan tedavi yöntemidir.

 • Perkutan nefrolitotomi: Böbrek içinde 3 cm'den büyük taşlarda uygulanır.

Hastanede genel anestezi altında, cilde küçük delikler açılarak, böbreğe optik cihazlarla girilerek taş kırılır ve deliklerden forseps ile tutularak ya da aspire edilerek çıkarılır.

 • Üreteroskopi ile taş çıkarılması: Üreteroskopi ince uzun metalden yapılmış (ortalama 45-80 cm) optik bir cihazdır. İdrarın çıktığı yollardan tersine bu cihazla girilir. Mesaneden üreter içine girildiğinde taşlar küçükse basket katater ile kavranarak çıkarılır. Taş büyük ise pnomotik, ultrasonik veya lazer kullanılarak taş kırılır.
 • Açık cerrahi tedavi: Diğer tedavilerin mümkün olmadığı durumlarda (Taşın büyük olduğu durumlarda, üriner enfeksiyona neden oluyorsa, böbrekte harabiyet ve kanamaya neden oluyorsa, idrar akımı tam olarak durduğu gibi) uygulanır.

TAŞ OLMASINI NASIL ÖNLERİZ?

Böbrek taşı olan hasta artık yaşamına bazı olmazsa olmaz kurallar girer. Bunlar:

 • Bol sıvı almak (Günde en az 7-8 bardak)
 • Yılda en az iki defa muayene olmak (Hiç bir şikâyet olmasa bile)
 • Düzenli egzersiz yapmak
 • Yapılacak testlere göre uygun ilaçları ve diyeti yapmak.

Genelde taşın cinsi, kan ve idrar tahlillerinden sonra anlaşılmaya çalışılır. Olguların %25-30'unda bir hastalığa sekonder taş oluşur( paratiroid,gut,barsak hastalıkları vs.) geri kalan %60'lık bölümünde ise belirgin bir hastalık bulunmaz.

Diyet önemlidir! Ürik asit taşları genelde bol proteinli gıdalarla ve gut hastalığında sık görülür. Asit idrarda oluşur, tedavide idrarı alkalin yapan ilaçlar allopurunol ve bol lifli diyet yapılabilir.

ESWT NEDİR?

Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) vücut dışından sok (ses) dalgaları göndererek tıpkı böbrek taşı tedavisinde olduğu gibi kronik ağrılı ortopedik hastalıkların (topuk dikeni, tenisçi dirseği, omuz kireçlenmeleri...) tedavisinde kullanılır cerrahi tedavi olmadan sadece ses dalgaları ile yapılan bir tedavi şeklidir.

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

Öncelikle ortopedi uzmanının tedavisi ( ilaç, medikal tedavi ve egzersiz fizik tedavi ) sonucu tam cevap alınmaması durumunda, uzmanın değerlendirmesiyle ESWT tedavisine başlanmalıdır.

Genellikle aşağıdaki hastalıklarda kullanılır;

Sert dokularda

-Psödoartroz Non-unions; Uzun Süreli Kaynamayan Kırıklar ve Kaynama Gecikmeleri

-Gevşemiş Sementsiz Protezlerin Fikse Edilmesi

Yumuşak dokularda

-Tendinosis Calcarea; Omuz Kireçlenmesi

-Plantis Fasciitis Topuk Dikeni: Aşırı zorlanmaya bağlı olarak kendini ayak topuk kemiğinin altında sertleşme olarak gösteren ve üzerine bastıkça ağrı hissedilen şikayet.

-Çeşitli tendinit tipleri: Tendon kılıfında veya tendonda meydana gelen
enflamasyonlarla ilgili genel ağrı ve şikayetler.

ESWT'NİN KONTRA-ENDİKASYONLARI

Göğüs kafesine yakın bölgelerde bulunan kemiklere, henüz gelişimini tamamlamamış kemiklere Şok Tedavi uygulanmaz. Ayrıca enfeksiyon olan kırıklarda, boyun bölgesi, baş ve sinirlere yakın bölgelere uygulanmaz. Hamileler, Kalp pili kullananlar ve tümörlü hastalar da tedavi dışı tutulmaktadır.

ESWT NASIL UYGULANIR?

Şok Tedavide sert doku uygulamaları seans başına en fazla iki saat içinde, yumuşak doku uygulamaları seans başına ortalama yarım saat içinde tamamlanmaktadır. Bir tedavi altı seansa kadar sürebilmekte ve lokal veya genel anestezi altında uygulamalar yapılmaktadır. Hastanın ve anestezi uzmanının tercihine göre epidural anestezi de kullanılabilmektedir.

Yüksek enerjili cihazlarla tedaviler sert doku uygulamalarında en fazla 2 seans, yumuşak doku uygulamalarında en fazla 3 seans olarak gerçekleştirilmektedir. Düşük enerjili cihazlarla yapılan uygulamalarda bu seans sayıları ve süreleri ,hastanın ve lezyonun durumuna göre değişmektedir.

Tedavi sonrasında, Sert Doku uygulamalarında 4 ila 6 hafta içerisinde kallus (kemik dokusu) oluşumu gözlenmekte ve osteoblostik aktivite artmaktadır. Tedaviden sonra en az 3 ay içinde yeni kemik dokusu oluşmakta ve 6 ila 12 ay içinde tam iyileşme sağlanmaktadır.

Yumuşak Doku uygulamalarında ise yine 4 ila 6 hafta içinde çoğu sayıdaki hasta ilk uygulamadan sonra tüm şikayetlerinden kurtulmaktadır. Bir kısım hasta ise iki ve az oranda hasta üç ve daha fazla seans sonrasında şikayetlerinden kurtulmaktadır. Bazen iyileşme bir kaç ayı da bulabilmektedir.

TEDAVİNİN İSTENMEYEN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Nadir de olsa deride kızarıklık, ağrı plantar fasyada yırtılma ve tedavi uygulanan bölgede hematom (kanama) olabilir.

LİTERATÜRDE ESWT

Şok Tedavi, Almanya başta olmak üzere, ABD, İtalya, İsviçre, Avusturya, Japonya gibi birçok gelişmiş dünya ülkesinde şu ana kadar 50.000'in üzerinde hasta üzerinde uygulanmıştır.

Detaylı bilgi için www.bobrektasitedavisi.net adresine tıklayınız.

Medical Park

Sağlık Köşesi

Dişlerinizi Çamaşır Suyu Değil Doktorunuz...

Günümüzde herkes artık inci gibi beyaz dişlere...

devamı

Şimdi peeling zamanı!...

Yazın oluşan güneş lekelerinden ve cildinizi...

devamı

TİP 2 Diyabet: Küresel Salgın...

Yaşamın her döneminde ortaya çıkabilen, tedavi...

devamı

Sağlıklı Kurban Bayramı Tüyoları...

Kurbanı hemen kesildikten sonra yemeyin!...

devamı

Sigara içenlerde elma tipi şişmanlık artıyor...

Birçok kadın kilo korkusu yüzünden sigara...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.