Haberler

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık düzelebilen ancak madde tekrar kullanıldığında yinelenebilen bir hastalıktır. Madde bağımlılığı; dünya genelinde yaşanmakta olan çok faktörlü ve büyük bir sorundur. Bağımlılık yapan maddelerin birçoğu aslında uyarıcı etkileri için alınmakla birlikte alımdan kısa bir süre sonra gelişen derin uyku ve uyuşukluk hali nedeniyle bu tür maddelere genellikle "uyuşturucu" maddeler denmektedir. Uyuşturucu maddelerin çoğu hızla tolerans gelişimine yol açar. Aynı etkinin oluşabilmesi için giderek artan miktarda maddeye gereksinim duyulur. Bu da giderek artan toksik etkiler, madde bulmak için ayrılan para ve zamanın artması demektir. Basit bir tanımlamayla, kişinin madde kullanma alışkanlığından vazgeçememesi demek olan bağımlılık da toleransla birlikte gider. Madde bağımlısı bir kişi, çoğu kez, gittikçe artan miktarda maddeye gereksinim duyar; bu uğurda evini, ailesini, işini, çevresini kaybedebilir, sosyal felaket içine düşebilir.

Madde Bağımlılığının Kriterleri

* Kişi tarafından alışkın olduğu hissin yaratılması için, kullanılan maddenin dozunun arttırılıyor olması

* Kişinin kullandığı maddeyi almayı tasarladığı miktardan fazla miktarda ve sürede kullanması

* Kişinin kullandığı maddenin dozunu azaltması ya da maddeyi bırakması sonucunda, yoksunluk belirtisi dediğimiz bir takım ruhsal ve bedensel sıkıntılar içerisine girmesi

* Yoksunluk belirtisi hisseden kullanıcının madde alması ile rahatlama hissetmesi

* Kişinin maddeyi bulmak ve kullanmak için gereğinden çok zaman harcaması

* Kişinin kullandığı maddeden dolayı ruhsal bedensel ve sosyal açıdan zarar görmesine rağmen kullanıcı olmaya devam etmesi

* Madde etkisinde kaldığı için kendisinden beklenen yükümlülükleri yerine getirememesi

* Kişinin kullandığı maddeyi bırakmak için başarısız girişimlerinin olması

Bu maddelerden 3 ya da daha fazlasının bulunması kişinin madde bağımlısı olduğunun göstergesidir.

Bağımlılığa karşı davranış modellerinin en önemlisi madde kullanımına hiç başlamamak, başlanmasını önleyebilmektir. Madde kullanımının bağımlılığa dönüşme sınırının anlaşılması ve müdahale edilmesi gereklidir. Bağımlılık geliştikten sonra dönüş zordur. Yapılan araştırmalara göre madde bağımlılığı ortalama 2 yıl sonra fark edilebilmektedir. Bu nedenle de erken tanı ile risk altındakileri uyarmak ve bilgi edindirmek son derece önemlidir. Bunun için; hekim yardımı ile kan ve idrar tetkikleri yapılabilir, davranış değişikliği ile ilgili belirtiler ve bedensel değişiklikler gözlemlenebilir.

Opiyatlar, kokain, marijuana, amfetaminler ve fensiklidin sıklıkla istismar edilen yasadışı uyuşturucular olarak bilinmektedir. Benzodiazepinler, trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve opiyat bileşenleri de sıklıkla kötü amaçla kullanılan reçeteli ilaçlar grubunda yer almaktadır. Laboratuvar analizlerinde pozitif sonuç verebilecek opiyat sınıfı bileşiklerin içerisinde kullanımı yasal olmayan opiyatların yanı sıra kodein içeren öksürük ilaçları yer almaktadır. Eroin bağımlılarının bakım tedavisinde kullanımı ile bilinen Metadon da morfin benzeri bir uyuşturucu bağımlılığı oluşturduğundan ötürü istismar edilme potansiyeline sahiptir.

İdrar Tarama Testi

Uyuşturucu madde kullanımına yönelik idrar bazlı inceleme testleri, basit immünolojik testlerden karmaşık analitik prosedürlere kadar geniş bir yelpazede yer alırlar. İmmünolojik testin hızı ve hassasiyeti, idrarda uyuşturucu madde incelenmesi için en çok kabul edilen yöntem olmasını sağlamıştır. İdrar testi ile 10 farklı ilaç sınıfındaki bir ilacın ve/veya idrar metabolitlerinin eş zamanlı olarak tespit edilebilmesi uyuşturucu sınıfı metabolitlerine özel monoklonal antikorların kullanımı ile sağlanır. Test daha önce kullanılmamış cam ya da plastik bir kapta toplanana yeni alınan idrar örnekleri ile yapılır. Tarama testi olarak kullanılır. Test sonuçları doktor danışmanlığı ile birlikte değerlendirilmelidir.

İzmir

Sağlık Köşesi

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

Sünnet öncesi muayne önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Cildimize günaydın demenin mevsimi geldi...

Kış aylarında soğuk havanın kuruttuğu, nemsiz...

devamı

Tuz: Dost mu, düşman mı?...

Tuz, hayatın oluşumunda ve devamlılığında...

devamı

Geniz Eti Büyümesine Dikkat!...

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu

 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.