Gastroentrolojik Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi ; Genel Cerrahi üzerine yapılan bir üst ihtisastır. Yani Genel Cerrahi Uzmanı olduktan sonra, yılda 1 kez yapılan YDUS (Yan Dal Uzmanlık Sınavı)'ta başarılı olan Genel Cerrahi Uzmanlarının yeniden asistanlık yaptığı bir branştır. Halk arasında "süper ihtisas" olarak da bilinir. Yandal uzmanlık eğitim süresi iki yıldır. Bu sürede ilgili uzmanlık alanları ile birlikte çalışılarak, sindirim sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi için multidisipliner yaklaşım becerisi kazandırılır. Uzmanlık eğitim süreci bakanlık tarafından yayınlanan Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Gastroenteroloji Cerrahisi bilim ve uzmanlık dalı; Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açıldığı 1964 yılında Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği olarak kurulmuş olup, 1973 yılında tıpta uzmanlık Tüzüğünde Yandal Uzmanlık alanı olarak tanımlanmıştır. Gastroenteroloji Cerrahisi bilim dalı bu yıldan itibaren Genel Cerrahi'nin yandalı olarak sindirim sistemi kaynaklı sorunlarla daha yetkin olarak ilgilenmekte, sağlık hizmeti vermekte ve uzman yetiştirmektedir. Bu alanda yetişen cerrahlar sindirim sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde ultrasonografiyi, endoskopiyi ve ileri teknolojik ürünleri kullanır, Laparoskopik Cerrahiyi uygular. Alanıyla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşırlar Dünya genelinde genel cerrahi ihtisası ile ilgili olarak, üst ihtisaslaşmanın hasta bakımında mükemmeliyete ulaşmak için çoğu ülkede yaygın biçimde yürürlüğe girmeye başladığı görülmektedir. Özelikle; komplike ameliyatların belli merkezlerde konunun uzmanları tarafından uygulanması konusunda literatür bir iki istisna dışında hemfikirdir. Bazı hastalıklar için cerrahın yapmış olduğu ameliyat sayısı ile yan dal ihtisası arasında kuvvetli bir ilişki de vardır. Bunun için yan dal ihtisası bir gereklilik halindedir.

Uzun yıllar üniversite hastanelerinde gastroenteroloji cerrahisi bilim dalı kurulmamıştır. Günümüzde İnönü, GATA,Mersin, Sakarya, Ordu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hastanelerinde gastroenteroloji cerrahisi klinikleri mevcut olup, hâlen yan dal uzmanlık öğrencisi eğitimi verilmektedir. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri olarak "Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi" ve " İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi" yan Dal Uzmanlık eğitimi vermeye yetlkilidir.

Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanlık öğrencileri eğitimlerini tamamlandıktan sonra kamu, vakıf veya özel kurumlarda Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı olarak görev yaparlar. Bu alanda aktif çalışan uzman sayısının henüz yeterli düzeye ulaşmaması ve kazanılan yetkinlikler nedeniyle üst düzey merkezlerde görev alma fırsatı vardır. Ayrıca arzu edenlerin akademik kariyer yapmalarına uygun alt yapı donanımları da bu süreçte tamamlanır.

Gastroenteroloji Cerrahisiyle ilgili tüm gelişmeleri takip etmek, gastroenteroloji cerrahisiyle uğraşan meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini arttırmak, ülkemizde ve dünyada gastroenteroloji cerrahisi yan dalının yerleşme, yaygınlaşma ve gelişmesini desteklemek amacıyla Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği kurulmuştur.

Genel Cerrahi üzerine yapılabilecek yan dal uzmanlıkları;

• Gastroenteroloji Cerrahisi

• Cerrahi Onkoloji

• Vasküler Cerrahi

• Yoğun Bakım Uzmanlığı şeklindedir.

Trabzon Medical Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Uzmanı Doç.Dr.Can KEÇE; hem Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dalı Uzmanı, hem de Cerrahi Onkoloji Uzmanı'dır.Hastanemizde uygulanan laparoskopik ameliyat çeşitleri;

HASTANEMİZDE UYGULANAN NORMAL LAPAROSKOPİK OPERASYONLAR

• Tanısal Laparoskopi

• Laparoskopik kolesistektomi (Safra kesesi ameliyatı)

• Laparoskopik apendektomi

• Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatları

• Laparoskopik Bridektomi (Laparoskopik yapışıklık açılması)

• Laparoskopik ülser perforasyonu (mide delinmesi) ameliyatı

• Laparoskopik insizyonel herni (yara yeri fıtığı) ameliyatları

İLERİ LAPAROSKOPİK OPERASYONLAR

• Laparoskopik Obezite Cerrahisi (Sleve Gastrektomi (Tüp Mide), Gastrik Bypass)

• Laparoskopik Reflü Ameliyatları (Nissen Fundoplikasyonu, Toupet Fundoplikasyonu)

• Laparoskopik Sliding Herni Operasyonu (laparoskopik mide fıtığı ameliyatı)

• Laparoskopik Splenektomi (Laparoskopik dalak ameliyatı)

• Laparoskopik Sürrenalektomi (Laparoskopik böbrek üstü ameliyatı)

• Laparoskopik Mide rezeksiyonu

• Laparoskopik karaciğer biopsisi, karaciğer wedge rezeksiyonu

• Laparoskopik Rektum Rezeksiyonu-LAR ( Laparoskopik rektum kanseri ameliyatı)

• Laparoskopik Miles Operasyonu (Laparoskopik rektum kanseri ameliyatı)

• Laparoskopik kolon rezeksiyonu (Laparoskopik barsak rezeksiyonu)

• Laparoskopik Rektopeksi Ameliyatı ( Laproskopik makat sarkması ameliyatı)

Medical Park

Sağlık Köşesi

Dişlerinizi Çamaşır Suyu Değil Doktorunuz...

Günümüzde herkes artık inci gibi beyaz dişlere...

devamı

Şimdi peeling zamanı!...

Yazın oluşan güneş lekelerinden ve cildinizi...

devamı

TİP 2 Diyabet: Küresel Salgın...

Yaşamın her döneminde ortaya çıkabilen, tedavi...

devamı

Sağlıklı Kurban Bayramı Tüyoları...

Kurbanı hemen kesildikten sonra yemeyin!...

devamı

Sigara içenlerde elma tipi şişmanlık artıyor...

Birçok kadın kilo korkusu yüzünden sigara...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.