SKS Kalite Yönetimi

 • Kaliteden Sorumlu Yönetim Ekibi

  Kaliteden Sorumlu Başhekim | Op. Dr. Haluk Aygüler

  Medical Park Batman Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji

  Kalite Yönetim Temsilcisi | Sevgi Demirhan

  Medical Park Batman Hastanesi | Kalite Müdürü

  MPHG Kalite Grup Müdürü | Nihal Ünlütürk

  Medical Park Hastaneler Grubu | Kalite Grup Müdürü
 • Bölüm Kalite Sorumluları

  Teknik Servis Sorumlusu | Mansur Alphan

  Medical Park Batman Hastanesi | Teknik Hizmetler

  Otelcilik ve Destek Hizmetler Sorumlusu | Recep Asker

  Medical Park Batman Hastanesi | Otelcilik ve Destek Hizmetler

  Hasta İletişim Birimi Kalite Sorumlusu | Selda Türel

  Medical Park Batman Hastanesi | Hasta İletişim Birimi

  Hekim | Uzm. Dr. Özgür İlçi

  Sorumlu Olduğu Bölüm | Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri

  Ameliyathane Hizmetleri | A.Haluk Ertekin

  Sorumlu Olduğu Bölüm | Ameliyathane Hizmetleri

  Hekim | Uzm. Dr. Hüseyin Şahintürk

  Sorumlu Olduğu Bölüm | Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

  Genel Uyum Eğitim Sorumlusu | Emine Kurşun

  Sorumlu Olduğu Bölüm | Genel Uyum Eğitim Sorumlusu

  Hemşirelik Hizmetleri | Pınar Yumlu

  Sorumlu Olduğu Bölüm | Hemşirelik Hizmetleri

 • Komiteler ve Komite Üyeleri

  Medical Park Batman Hastanesi Komite Üyeleri (Güncel Liste İçin Tıklayın)

 • SKS Kapsamında Personel Eğitimleri
 • SKS Kapsamında İyi Uygulama Örnekleri


  SKS Ameliyathane Bilgilendirme Kitapçığı
  SKS Genel Değerlendirme El Kitabı
  Hasta Güvenliğinde 10 Adım


  Değerli okurlarımız;

  Bugün Hasta güvenliğinde 10 ana başlıktan oluşan maddeleri sıralayıp hastanelerden aldığımız sağlık hizmetinin kimlik doğrulamanın öneminden ve Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlardan bahsedeceğiz. Kimlik doğrulama işleminde hastaların doğru tanımlanması ve hastalara uygulanan tedavi ve bakımın güvenilirliğinden konuşmak için aşağıda yapılan açıklamaları lütfen okuyup gittiğiniz sağlık kurumlarında da size doğru tedavi ve bakım verilmesi için çalışanları uyarınız.


  10 ADIMDA HASTA GÜVENLİĞİ


  1- Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması

  HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI : Kimlik doğrulama işlemi, hastaya herhangi bir uygulama yapılacağı zaman (damar yolu açarken, klinik testler için numune alımında, tetkik için ilgili üniteye götürmeden önce, ameliyathaneye götürmeden önce, ilaç, kan ve kan ürünü uygulamadan önce, bölümler arası/ hastane dışına hasta transferinde, tedavi uygulamadan önce vb.) isim / soy ismiyle seslenilerek ve kimlik tanımlayıcı bilekliğinde mevcut olan kimlik bilgileri kontrol edilerek yapılır. Kontrolde mutlaka üç tanımlayıcı (Hasta ad soyadı, hasta numarası, doğum tarihi ( gün/ay/yıl ) kullanılmasına dikkat edilmelidir.

  2- Güvenli ilaç kullanımı ve yüksek riskli ilaç uygulamaları

  İlaç uygulamalarında 8 doğru ilkesine göre hareket edilir; doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru yol, doğru uygulama, doğru form, doğru kayıt sürecinde toplumsal bilinç uyandırılmalıdır. Hastanın ilaçları yalnız hemşiresi tarafından verilir, yakınları tarafından verilemez. Güvenli ilaç verme için hastanın adı/soyadı, hasta numarası ve doğum tarihi ( gün/ay/yıl ) ( kol bandından ), Hekim İstem ve Hemşire Uygulama Formundan karşılaştırılarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

  3- Cerrahi güvenlikte taraf doğrulama

  Cerrahi işlemler öncesi doğru hasta doğru taraf doğru işlemler kontrolü ünitede yapılır. Hastanın özel onamı hekim tarafından anlatılarak imzalatılır. Ameliyat yapılacak cerrahi taraf, ameliyattan bir gün önce veya ameliyat sabahı silinmeyen bir işaretleme kalemi (marker) ile hastanın adı ve soyadının baş harfleri belirtilerek yazılır. Taraf işaretlemesi mutlaka hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde hasta veya yasal temsilcisi sürece dahil edilerek yapılır. İşaretleme hastanın ameliyatını yapacak cerrah veya cerrahi ekibin yetkilendirdiği üyesi tarafından yapılmaktadır. Cerrahi Güvenlik Kontrol Formu arkasından şekil üzerinde de işaretleme belirtilerek hasta ve hekim tarafından ilgili alan imzalanması önemli bir detaydır.

  4- Hastane enfeksiyon riskinin azaltılması

  Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda alkol bazlı el dezenfektanı bulundurma zorunluluğu vardır. Hastaların el yıkama, el dezenfektanlarının kullanımı konusunda hastaların bilgilendirilmesi, ameliyat olmuş hastalara taburcu olurken, servis hemşiresi tarafından enfeksiyon belirti ve bulguları hakkında bilgilendirme yapılarak hasta eğitimlerinin verilmesi gereklidir.

  5- Hasta düşmelerinin engel olunması

  Hastanın yatağı daima en düşük seviyede tutulmakta, tüm transferlerde ve hasta sedyede iken sedye korkulukları kaldırılmakta, yine hasta içinde iken yatak / sedye / tekerlekli sandalye tekerlekleri frenlenmesi, hasta sedyeye alındığında oturtulmamakta yatması istenmektedir. Hastane pencerelerimizde hasta güvenliği açısından önlemler alınmış olmalı Kullanılmayan hiçbir ekipman hasta odasında bulundurulmamaktadır. Burda amaç hastaların düşmesini önleyerek hastanın zarar görmesini engellemektir.

  6- Güvenli kan transfüzyonun sağlanması

  Kan transfüzyonu öncesinde Kimlik doğrulama işlemi yapılır. Kan transfüzyonu uygulanacak ve kan örneği alınacak hastanın kimlik bilgileri, dosyasından, kol bandından ve kendisinden doğrulanır. Doğrulamada mutlaka üç tanımlayıcı (Hasta ad soyadı, hasta numarası, Doğum Tarihi ( gün/ay/yıl ) kullanılır. Bağışçının, kendisine ait bilgileri sorgulayan ve kan bağışı ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren Kan Bağışçısı Bilgilendirme, Sorgulama ve Kayıt Formu'nu doldurması sağlanır. Bağışçı formun nasıl doldurulacağı konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. Hastaya kan verilecek ise; Kan transfüzyonu hemşire tarafından başlatılır ve ilk 15 dakika hasta, ortaya çıkabilecek komplikasyonlar açısından gözlenir. Transfüzyon sırasında her 30 dakikada bir ve transfüzyon sonrası birinci saatte hasta hemşire tarafından gözlenir ve yaşam bulguları izlenilmesi ve hekim tarafından farklı bir istem yapılmamış ise hastaya her ünite kanın transfüzyonu 3-4 saat içinde tamamlanmalıdır.

  7- Sıra beklemeden kaynaklı olumsuzlukların engellenmesi

  Hastanemizde çağrı merkezi aracılığı ile randevu alınarak ya da internet üzerinden e-randevu alma imkanı ile kişilerin bekleme süreleri azaltılmaktadır. Yaşlı ve engelli hastalarımızda randevu önceliğine yönelik düzenlemeler hastane bünyesinde oluşturulmalıdır.

  8- Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması

  Tüm Sağlık Kurumlarında olması zorunlu bir uygulamadır. Temel yaşam fonksiyonları (dolaşım, solunum) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalelerin vakit kaybı olmaksızın anında doğru ve güvenli müdahale yapılabilmesi için MAVİ KOD ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekip tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan hastalar için hastane yönetimince görevlendirilmiş kişilerdir. Ekip lideri anestezi hekimidir.

  9- Yeni doğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması

  Tüm Sağlık Kurumlarında olması zorunlu bir uygulamadır. Bebek / çocuk kaçırılma ve kaybolma durumunda gerekli güvenlik önlemlerinin pembe kod ekibi tarafından hemen alınabilmesi için hastane bünyesinde uygulanan ve tüm çalışanlarca bilinen bir alarm sistemidir.

  10- Afetler ve olağandışı durumlarda alınacak tedbirler

  Sağlık Bakım Kuruluşları hastalar, aileleri, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli, fonksiyonel ve destekleyici bir altyapı sağlaması için yıllık bina tahliye tatbikatları yapması gereklidir. Burada amaç fiziksel donanım, tıbbi cihazlar, diğer ekipmanlar ve insanların etkili olarak yönetilmesinin sağlanmak deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumunda zararı en aza indirip eğer hastanenin tahliye edilmesi gerekiyorsa yatan hastaların farklı sağlık kurumuna güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamak tüm sağlık kurumlarının yıllık planlarında olması gereken hayati bir süreçtir.

 • SKS Kapsamında Tatbikat Örnekleri
 • SKS Öz Değerlendirme Planı

  Batman İç Tetkik Planı 2016 (Plan İçin Tıklayın)

 • SKS Batman Eğitim Planı - 2016

  Batman Eğitim Planı 2016 (Eğitim Planı İçin Tıklayın)

 • Hizmet İçi Eğitim Planı - 2016

  Batman Eğitim Planı 2016 Hizmet İçi Eğitim Planı

 • İndaktör Yönetim Planı - 2016
 • Gösterge Yönetimi Bölüm Bazlı Çalışma Planı - 2016
 • Sağlıkta Kalite Standartları

http://www.kalite.saglik.gov.tr

Batman

Sağlık Köşesi

Yedikleriniz sizi depresyona sokabilir...

Uzmanlar, depresyonu insanların yaşamı boyunca...

devamı

Sürekli tansiyon ölçmek tansiyonu yükseltiyor...

Bir hastalık düşünün her üç kişiden biri...

devamı

Oturarak çalışanlarda kıl dönmesi riski fazla...

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi...

devamı

Sünnet öncesi muayene önemli...

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi...

devamı

Yo Yo Sendromu'na dikkat! ...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilo fazlası...

devamı

INTERNATIONAL PATIENT CENTER

:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Mr Ms
*
:
*
:
*
:
*
:
*
: Güvenlik Kodu
 
 
*

Send

Message Sent Successfully.

Error Occurred, Please, try again later.